Davutlar Havuz Tuz Klor Jeneratörü, sıcaklık, nem ve kirliliği kontrol altında tutabilmesi için tasarlanmıştır. Sistem, çalışma prensibi itibariyle bir kompresör, bir elektrolitik bölüm, bir kontrol ünitesi ve bir deşarj sistemi ile çalışır. Kompresör, sıvılaştırıcı ve kondenserden oluşur. Sıvılaştırıcı, soğutucu birimin çalışmasını sağlar. Kondenser ise sıvıyı gaz haline dönüştürür. Elektrolitik bölüm, sıvıyı klorlu hale getirir. Bazı modele göre, bu bölüme bir klor rezervuarı da dahildir. Son olarak, kontrol ünitesi, sistemin tamamını koordine eden bir cihazdır. Deşarj sistemi ise, sistemin çalışmasını tamamlayan bir parçadır.