Hazır havuz kurulumu esnasında, öncelikle teras ve bahçe alanlarının düzenlenmesi gerekir. Bu alanların düzgün bir şekilde hazırlanması, havuzun daha uzun süre kullanılabilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca, havuz kurulumu sırasında da birkaç noktaya dikkat edilmelidir. Öncelikle, teras ve bahçe alanlarının düzenlenmesi gerekir. Bu alanların düzgün bir şekilde hazırlanması, havuzun daha uzun süre kullanılabilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca, havuz kurulumu sırasında da birkaç noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi, havuzun kurulacağı alanın tam olarak belirlenmesi gerekir. Havuzun kurulacağı alanın genişliği ve şekli, havuzun büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, daha küçük bir havuz için daha küçük bir alan yeterli olacaktır. Ancak, daha büyük bir havuz kurmak isteyenler için daha geniş bir alan gerekecektir. İkinci olarak, teras ve bahçe alanlarında yer alan objelerin değiştirilmesi gerekir. Bu objeler, havuzun kurulumu sırasında kaldırılmalıdır. Aksi takdirde, havuzun kurulumu sırasında sorunlar yaşanabilir. Üçüncü olarak, teras ve bahçe alanlarında bulunan çimenler kesilmelidir. Çimenler, havuzun kurulumu sırasında gerekli olan inşaat materyallerinin yerleştirilmesi sırasında engel oluşturabilirler. Bu nedenle, kurulum sırasında çimenlerin kesilmesi gerekir. Dördüncü olarak, teras ve bahçe alanlarında bulunan taşlar temizlenmelidir. Taşlar, havuzun kurulumu sırasında gerekli olan inşaat materyallerinin yerleştirilmesi sırasında engel oluşturabilirler. Bu nedenle, kurulum sırasında taşların temizlenmesi gerekir. Son olarak, teras ve bahçe alanlarında bulunan herhangi bir çöp kaldırılmalıdır. Çöpler, havuzun kurulumu sırasında gerekli olan inşaat materyallerinin yerleştirilmesi sırasında engel oluşturabilirler. Bu nedenle, kurulum sırasında çöplerin kaldırılması gerekir.