Metal kutuların üretimi, birçok metal malzeme ve yöntem kullanılarak yapılır. Bu yöntemler arasında en yaygın olanlar; elektrolitik çözünme, galvanizasyon, sıvı metalurji ve fiziksel işlemdir. Metal kutuların üretiminde kullanılan yöntemlerin başarılı olması için, metalin doğru şekilde seçilmesi gerekir. Metal kutuların üretiminde kullanılan yöntemlerden biri olan elektrolitik çözünme, metal parçalarının bir çözeltiye daldırılmasıyla gerçekleştirilir. Bu çözelti, metalin oksitlenmesini engelleyen bir elektrolit içerir. Elektrolitik çözünme sırasında, metal parçaları oksitlenmeye karşı korunmalıdır. Bu nedenle, çözeltinin sıcaklığı en az 80 derece olmalıdır. Ayrıca, çözeltinin ph değeri de en az 7 olmalıdır. Galvanizasyon, metal parçalarının bir kimyasal çözeltiye daldırılmasıyla gerçekleştirilir. Bu çözelti, metalin tabakalanmasını sağlayan bir kimyasal madde içerir. Galvanizasyon sırasında, metal parçaları oksitlenmeye karşı korunmalıdır. Bu nedenle, çözeltinin sıcaklığı en az 80 derece olmalıdır. Ayrıca, çözeltinin ph değeri de en az 7 olmalıdır. Sıvı metalurji, metal parçalarının erimiş halde bulunduğu bir ortamda işlenmesidir. Bu ortam, metalin tabakalanmasını sağlayan bir kimyasal madde içerir. Sıvı metalurji sırasında, metal parçaları oksitlenmeye karşı korunmalıdır. Bu nedenle, ortamın sıcaklığı en az 80 derece olmalıdır. Ayrıca, ortamın ph değeri de en az 7 olmalıdır. Fiziksel işleme, metal parçalarının bir makinede işlenmesiyle gerçekleştirilir. Bu makinede, metal parçaları oksitlenmeye karşı korunmalıdır. Bu nedenle, makine sıcaklığı en az 80 derece olmalıdır. Ayrıca, makinenin ph değeri de en az 7 olmalıdır.